dinsdag 5 november 2019

De kracht van een popup escape room

Sylvia Moes en Rogier van de Blaak - VU

Pop-up escape rooms worden gebruikt bij de introductiedagen bij de VU. Een pop-up escape room is een tijdelijke escape room met middelen (meubels) die er al zijn. Tijdelijk, snel op te bouwen en af te breken. Doel is om studenten een andere ervaring te geven, intrinsieke motivatie te ondersteunen en dat studenten elkaar snel leren kennen (tijdens de introductie) en om studenten in korte tijd te laten ontdekken dat betrouwbare informatie niet altijd te Googelen is.

De opzet is dat de totale puzzel in een kwartier is op te lossen. Daarom is het spel beperkt tot drie opdrachten die in de ruimte verborgen zijn. De antwoorden zijn te vinden op internet. De antwoorden geven ook hints over waar de overgebleven opdrachten te vinden zijn, bv. drie cijfers (zoek dus een cijferslotje).

De opdrachten sluiten aan bij een theoretisch kader, in dit geval informatievaardigheden. De vaardigheid om informatie op te zoeken en te beoordelen. Strategisch zoeken, betrouwbaarheid beoordelen, misbruik van informatie en metaliteracy zijn daarbij belangrijke vaardigheden.

Lessons learned:

  • Positieve reacties van studenten, hoge waardering; interesse in de antwoorden en teleurstelling als het niet lukt (intrinsieke motivatie).
  • Houd het simpel, geen dubbele wanden. Dat bouwt lastig op.
  • Locatie is koning, op een drukke plek is inschrijven niet nodig; is de locatie ergens achteraf dan wel! Laat teams zich dan tijdig inschrijven.
  • Van bedenken tot en met uitvoeren is de totale tijdsinvestering ca. 90 uur.

Sylvia en Rogier willen het werken met pop-up escaperooms verder thematisch doorontwikkelen, op basis van erfgoedobjecten; storytelling; gebruikmaken van video om studenten mee te nemen in het verhaal; geïntegreerde opdrachten en verbreden van de context.

Samenscholen of verslonden worden?

Na lange afwezigheid ben ik vandaag weer eens present bij de SURF Onderwijsdagen, en dan meteen ook twee dagen. Tijd om oude vriendschappen nieuw leven in te blazen, waaronder ook Erwin's Edublog. Om te beginnen mijn samenvatting van de openings Keynote door Christien Bok.

Samenscholen of verslonden worden?

Christien Bok heeft het over platforms en platformisering om interactie tussen vraag en aanbod te stroomlijnen zoals bij AirBnB, Tikkie en Thuisbezorgd.nl. Veel transacties spelen zich tegenwoordig af via platforms. Dit noemen we platformisering. Hoe meer gebruikers en aanbieders hoe aantrekkelijker het platform is voor beide partijenThe winner takes it all.Gebruikers betalen voor het gebruik van een platform met hun data. Zou jij een gratis kopje koffie accepteren in ruil voor jouw locatiegegevens op je telefoon? Zieyoutu.be/AYXM56YJWSo

De Big 5MicrosoftAmazonGoogleFacebook en Apple. Zij bieden de infrastructuur waar bijna alle apps gebruik van maken. Platforms gaan niet netjes om met de data van hun gebruikers; brengen publiek waarden in gevaar: privacy, veiligheid, transparantie, betrouwbaarheid, controleerbaarheid.

Platforms in het onderwijs: onderwijs is een erg interessant markt voor platforms, continue straat van nieuwe studenten/gebruikers. Een paar voorbeelden Coursera, Google for Education, Stucomm, PlagScan, Hubert, Office365 for Education, Amazon for Education. Naast publieke waardenheeft het onderwijs ook nog Onderwijswaarden: kwaliteit,toegankelijkheid, keuzevrijheid, bildung.

Platforms maken gebruik van gesloten standaarden. Open standaarden bieden veel meer controle en uitwisselbaarheid.Zoals bv. Eduroam en Surf Conext.

Het onderwijs heeft een taak om onze studenten en hun data te beschermen. Privacy (maar hoe als de student alumnus wordt?), micro credentialing, bv. Coursera en data van studenten zoals behaalde resultaten zijn erg interessant voor leveranciers van platforms.


vrijdag 21 januari 2011

Media Maatje

Al weer een hele tijd geleden heb ik me aangemeld als maatje in het mediawijsheidproject van de stichting Media Machtig van Margreet van den Berg.

Ik was het al weer bijn vergeten, maar afgelopen week kreeg ik ineens een mailtje van Hanneke Meinen van de Groningse Schoolvereniging. Of ik maatje wilde zijn bij hun project om een digitale schoolkrant op te gaan zetten. Ja, natuurlijk wilde ik dat! Mijn eerste taak als maatje is om uit te zoeken hoe je een geluidsbestand in een blogger blogpost zet. Even proberen...

[Edit]
Ok, niet zo eenvoudig dus. Ik heb kennelijk een third party nodig. Er zijn nogal wat mogelijkheden, maar welke is het beste? De bedoeling is dus om zo eenvoudig mogelijk geluidsbestanden in een blog te kunnen bijvoegen.

maandag 10 januari 2011

Cultuur: hardnekkig gedrag dat niet gecorrigeerd wordt ?

Eind december heb ik de coachingskalender gekocht. Daarop staat vandaag onderstaand artikel. Toen ik het las dacht ik "waar ken ik dat toch van?" Jullie ook?

Met cultuur wordt vaak bedoeld: hardnekkig gedrag dat onderling niet gecorrigeerd wordt.

Organisaties zijn steeds beter in staat om de kernwaarden aan te geven waar ze voor staan. Ook wordt de grove vertaalslag gemaakt naar het gedrag dat daarbij noodzakelijk is en gewaardeerd wordt. Dit alles kun je de soll-situatie noemen: de situatie zoals die zou moeten zijn. Is er een groot verschil met de situatie zoals die nu is (de ist-situatie), dan moet er een cultuuromslag plaatsvinden: zoals we nu met elkaar omgaan gaat `het' niet lukken. Maar wat is dat `het' dan? Waardoor wordt met elkaar de huidige situatie in stand gehouden?

Vaak blijkt er sprake van `achterstallig onderhoud'. Criteria voor beoordelingsgesprekken die niet aangepast zijn aan de nieuwe visie en kerncompetenties of onaangepast gedrag uit het actuele verleden, vaak van de ander, dat niet door het management gecorrigeerd wordt. Het management heeft de neiging om naar de medewerkers te wijzen en de medewerkers wijzen - want ook een slecht voorbeeld doet volgen - eveneens naar de ander in plaats van naar zichzelf. Zo hebben we er met elkaar last van en laten we het met elkaar gebeuren. Het management heeft last van medewerkers die elkaar geen feedback geven, maar als je vraagt of in functioneringsgesprekken deze punten aan de orde komen, moet menig manager het antwoord schuldig blijven. We zijn het niet gewend. Dat klopt, maar wat houdt je tegen om het te doen als het noodzakelijk is?

Bij elkaar leren aanspreken over wat er van elkaar verwacht wordt kan een organisatiecoach een belangrijke rol spelen. Dan kan iedereen stoppen met praten over `de cultuuromslag' en beginnen met doen. Een nieuwe cultuur went dan spelenderwijs.

maandag 13 december 2010

Welk social medium voor welk doel?

De kenniscentra van de Hanzehogeschool Groningen zijn aan het ontdekken dat het gebruik van de social media kan bijdragen aan het bereiken van hun doelen. Hoe dat dan precies zou moeten, weten ze nog niet. Daarvoor hebben ze mij om advies gevraagd. Vorige week had ik daarover een eerste bespreking met de communicatiemedewerkers van onze zes kenniscentra.

Na een verkennend rondje bleek dat al snel mijn collega's en ik een gedeeld beeld hebben over de manier waarop je met social media werkt. Het gaat hen en mij om kennisdelen, geven en krijgen én om meer bekendheid. Ook kwam het voorkomen van een zendergericht aanpak, effectief inzetten van social media én hoe je omgaat met vertrouwelijke informatie (het kenniscentrum Energie heeft commerciële klanten) al in de eerste bespreking aan de orde.
Social media gebruiken? Ja, graag! Maar waar kunnen we het beste mee beginnen? Het social medialandschap is omvangrijk.

Om daar een goed antwoord op te geven valt nog niet mee. Uiteraard is het antwoord afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. We sloten daarom af met het inventariseren van die doelen en aan mij de vraag om op basis daarvan te adviseren met welke social media ze het beste kunnen beginnen.

Daar heb ik natuurlijk wel een antwoord op, en dat antwoord wil ik graag toetsen aan jullie mening. Daarvoor heb ik een korte vragenlijst gemaakt die je hier vindt. Daarin staat ook de opsomming van de doelen. Uiteraard zal ik de antwoorden binnenkort met jullie delen. Mijn voorlopige antwoord vind je hier. Feedback is uiteraard van harte welkom.

woensdag 1 december 2010

New bloggy on the edublock

Deze dagen zit mijn collega Kees van Ee (@eeco op twitter) in Berlijn te genieten van Online Educa Berlin. Zijn opmerkingen, verslagen en reacties op/van wat hij daar hoort zijn te lezen op zijn Edublog Kees van Ee. Veel leesplezier.

vrijdag 12 november 2010

Mijn Onderwijsdagen 2010 - deel 2 van 2

Na een nacht in een bed met een te zacht kussen het NH Hotel werd ik op de ochtend van mijn tweede Onderwijsdag 2010 met hoofdpijn wakker. Gelukkig ging die hoofdpijn snel over toen het tweede deel van het programma begon. Er volgde een dag die minstens zo interessant was als mijn eerste Onderwijsdag 2010. Die tweede dag bestond voor mij uit de volgende sessies:


Opening - Toine Maes, directeur Stichting Kennisnet en Steven de Jong, voorzitter LAKS.

In dit gesprek, dat integraal terug te zien is op SURFmedia, gaf Steven de Jong aan dat hij bij het gebruik van ICT in het onderwijs veel mis ziet gaan. “Docenten die een smartboard alleen gebruiken als beamer, of soms zelfs helemaal niet”. Steven pleit ervoor dat scholen niet zozeer veel geld steken in het aanschaffen van ICTmiddelen maar vooral in het gebruik daarvan. “Kijk eerst samen met de docenten waar je het voor nodig hebt en koop pas dan een smartboard. Help daarna de docenten om de ICTmiddelen beter te gebruiken, steek vooral dáár het geld in.”

Dit uitstekende advies leidde later in het publiek tot de opmerking dat het toch wel erg jammer is dat er weinig tot geen onderwijsmanagers aanwezig zijn op Dé Onderwijsdagen. Laten we proberen om daar het volgend jaar verandering in te brengen.


KEYNOTE: Auteursrecht op het internet - Christiaan Alberdingk Thijm, Docent Auteurs- en Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, Partner bij SOLV Advocaten.

De titel van deze lezing was enigszins misleidend. Het verhaal van Christiaan Alberdingk Thijm ging over sociale netwerken, en dan vooral over de sociale normen in die netwerken. Oftewel “hoe sociaal zijn sociale media?” Doorspekt met positieve en negatieve voorbeelden vertelde Christiaan over de voor- en de nadelen van sociale netwerken. Uit zijn verhaal kwam voor mij opnieuw heel duidelijk naar voren dat de sociale netwerken volwassen zijn geworden. En net als in de echte wereld, bepaalt in de virtuele wereld de gemeenschap wat de sociale normen zijn en wat oké is. Het antwoord op “hoe sociaal zijn sociale media?” kwam aan het eind: “Sociale media zijn als mensen: overwegend goed, soms slecht”. Ook de lezing van Christiaan Alberdingk Thijm is integraal te zien op SURFmedia.


Kleppen dicht! Digitale activerende didactiek - Michel van Ast, Opleider / Trainer / Adviseur Hogeschool Utrecht

Uit de praktijk bij de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht vertelde Michel van Ast over het gebruik van wiki’s en blogs in zijn onderwijs. Bij deze sessie, die via Presentations2Go terug te zien is, ging het vooral om de voordelen die dit biedt bij samenwerken, communiceren en reflecteren. Twee voorbeelden: het inzetten van wiki’s en van blogs.

Een wiki maakt samenwerken gemakkelijk, veel gemakkelijker dan samenwerken via e-mail. Zie ook dit korte filmpje over Wiki’s & Onderwijs in Klare Taal. Er is één plek waar de meest recente versie van een document staat en ook de vorige versies zijn nog beschikbaar. De docent kan terugzien wie welke bijdrage heeft geleverd, hoe ver de studenten zijn, hoe de samenwerking verliep en dat met de studenten bespreken. Wat gebeurt er bv met de betrokkenheid als iemand je tekst weghaalt? Het gebruik van wiki’s vergroot het zicht van de begeleider op het proces.

Weblogs zijn vooral nuttig bij individuele leertaken, waarbij studenten eventueel wel de opdracht hebben om op elkaar te reageren / elkaar feedback te geven. Blogs geven veel meer mogelijkheden dan vroeger tot peerfeedback, leren van elkaar en, voor de docent, tot gaandeweg stimuleren en bijstellen, inhoudelijk aanhaken (input voor je lessen) en progressie beoordelen.

Voor zowel wiki’s als blogs geldt dat studenten elkaar feedback gaan geven als het vliegwiel eenmaal op gang is. Enkele reacties van studenten op het gebruik van social media in het onderwijs: “Blog prima, extra tijdrovend, maar houden zo!”; “Blog is een zeer goede manier om opdrachten te doen”; “Meekijken bij collega's vind ik positief”


Vervolgens stond op mijn programma de lezing
Leren in Netwerken” van Maarten de Laat, Programmamanager Open Universiteit. Jammer genoeg ging deze door omstandigheden niet door.

Ik koos als alternatief voor “Het Internet der Dingen” door Rob van Kranenburg, oprichter van Council.

Helaas werden in deze lezing de aangekondigde vragen “Wat betekent het voor het formele onderwijs als elk object in huis en op straat in principe digitaal aanspreekbaar is? Kan het leiden tot het herwaarderen van alledaagse kennis (phronesis), skills en wijsheid” naar mijn gevoel niet beantwoord. Omdat er verder geen registratie van deze sessie online staat en ook de sheets ontbreken op de SlideShare pagina van Dé Onderwijsdagen 2010 laat ik het daar verder bij. Maar niet voordat ik zeg dat op die SlideShare pagina de sheets van vrijwel alle andere presentaties op Dé Onderwijsdagen 2010 wèl terug te vinden zijn.


Twitteren voor Digibeten en andere Onderwijsgevenden - Rein Bijlsma, ICT-coach/Edu-blogger AOC Groenhorst College

In deze presentatie ging Rein Bijlsma (op twitter aka @Wauwel) vooral in op de vraag “wat is twitter?”. Een indrukwekkend aantal statistieken toonde aan dat twitter absoluut een blijvertje is in de sociale media. Rein vertelde het geïnteresseerde publiek, dat overigens voor ongeveer de helft bestond uit tweeps, ook over de vele diensten die rond twitter zijn ontstaan. Die heb je zeker nodig als je de grote twitterbrij wilt filteren en efficiënt met je beperkte tijd wilt omgaan. Dat geldt niet alleen voor docenten. Op het didactisch gebruik van twitter ging Rein niet heel diep in.

Toch is daar inmiddels al heel veel over bekend. Zo vond ik deze geweldige “How to use Twitter for Social Learning” guide. Daarin wordt, naast de basics, uitgebreid uitgelegd hoe je twitter kunt gebruiken bij oa. Presentations, Events, Classes & Training, Daily micro-learning, Collaborative Writing, Brainstorming, enz. enz. Aan het eind van elk hoofdstuk worden ook tips voor further reading gegeven. Ook is er inmiddels ten minste één heus wetenschappelijk artikel over het gebruik van twitter in het onderwijs verschenen.

Die sites vond ik overigens via de discussie over het gebruik van Twitter in het onderwijs in de SURFspacegroep op LinkedIn. Waarschijnlijk moet je eerst lid worden van die groep om de discussie te kunnen inzien.


KEYNOTE: Where Children Teach Themselves: Self Organising Systems in Education - Prof. Sugata Mitra, Professor of Educational Technology Newcastle University

Over de afsluitende keynote van Dé Onderwijsdagen 2010 schreef Wilfred Rubens deze mooie blogpost. De speech van Sugata Mitra is integraal te zien op SURFmedia. Dat stelt mij in de gelegenheid om voor de inhoud daar naar te verwijzen en hier iets dieper in te gaan op wat ik van de “Hole in the Wall” experimenten denk.

Het lijkt er inderdaad op dat deze experimenten aantonen dat onderwijs een “self organising system” is, met leren als een “emergent phenomenon”, zoals Sugata Mitra nog wat speculatief stelt. De filmpjes van kinderen in India die zichzelf leren om met een computer om te gaan, zelfs zonder dat ze de taal van de interface (Engels) kennen, de snelheid waarmee kinderen in Engeland de antwoorden op vragen vinden die bedoeld zijn voor zes leerjaren later en de manier waarop (opnieuw) Indiaase kinderen zichzelf biotechnologie leren is inderdaad verbluffend.

In de trein naar huis stelde mijn collega José Eggink daar echter tegenover dat het hier toch vooral gaat om de nieuwe leeromstandigheden. Bij de introductie van projectonderwijs zagen we in het hbo ook een toename van zelflerend vermogen van studenten, totdat het projectonderwijs gewoon werd en het leerenthousiasme bij de studenten wegebde.

Misschien tonen de experimenten van Sugata Mitra slechts aan dan dat elke vernieuwing in het onderwijs het zelflerend vermogen stimuleert, en misschien is zijn speculatie vooral onder nieuwe leeromstandigheden geldig. Wat dus zou pleiten voor continue vernieuwing en verandering van het onderwijs. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van het vervolgonderzoek van Sugata Mitra.


Tot slot

Ik ben erg blij dat SURF ervoor heeft gezorgd dat er heel snel heel veel content over Dé Onderwijdagen 2010 online is gebracht. Deze en mijn vorige blogpost zijn vooral tot stand gekomen door die filmpjes en slides nog eens terug te kijken, een aantal tweets van mezelf en anderen terug te lezen en wat ik daar zag en las te combineren met de informatie die nog in mijn geheugen zat.

Zonder die content zou het veel moeilijker geweest zijn om dit verslag te maken. Misschien wordt het tijd om gewoon al het onderwijs dat wij verzorgen direct na afloop online te brengen, zodat studenten ook de gelegenheid krijgen tot dieper leren. Al dan niet gestimuleerd door leeropdrachten of gewoon, door de sociale omgeving. Online en IRL.