maandag 10 januari 2011

Cultuur: hardnekkig gedrag dat niet gecorrigeerd wordt ?

Eind december heb ik de coachingskalender gekocht. Daarop staat vandaag onderstaand artikel. Toen ik het las dacht ik "waar ken ik dat toch van?" Jullie ook?

Met cultuur wordt vaak bedoeld: hardnekkig gedrag dat onderling niet gecorrigeerd wordt.

Organisaties zijn steeds beter in staat om de kernwaarden aan te geven waar ze voor staan. Ook wordt de grove vertaalslag gemaakt naar het gedrag dat daarbij noodzakelijk is en gewaardeerd wordt. Dit alles kun je de soll-situatie noemen: de situatie zoals die zou moeten zijn. Is er een groot verschil met de situatie zoals die nu is (de ist-situatie), dan moet er een cultuuromslag plaatsvinden: zoals we nu met elkaar omgaan gaat `het' niet lukken. Maar wat is dat `het' dan? Waardoor wordt met elkaar de huidige situatie in stand gehouden?

Vaak blijkt er sprake van `achterstallig onderhoud'. Criteria voor beoordelingsgesprekken die niet aangepast zijn aan de nieuwe visie en kerncompetenties of onaangepast gedrag uit het actuele verleden, vaak van de ander, dat niet door het management gecorrigeerd wordt. Het management heeft de neiging om naar de medewerkers te wijzen en de medewerkers wijzen - want ook een slecht voorbeeld doet volgen - eveneens naar de ander in plaats van naar zichzelf. Zo hebben we er met elkaar last van en laten we het met elkaar gebeuren. Het management heeft last van medewerkers die elkaar geen feedback geven, maar als je vraagt of in functioneringsgesprekken deze punten aan de orde komen, moet menig manager het antwoord schuldig blijven. We zijn het niet gewend. Dat klopt, maar wat houdt je tegen om het te doen als het noodzakelijk is?

Bij elkaar leren aanspreken over wat er van elkaar verwacht wordt kan een organisatiecoach een belangrijke rol spelen. Dan kan iedereen stoppen met praten over `de cultuuromslag' en beginnen met doen. Een nieuwe cultuur went dan spelenderwijs.

1 opmerking:

HERMANVIS.NL zei

Aanvullend op je blog citeer ik hierbij Ben Tiggelaar die jouw blog bevestigd:

Iets willen is niet genoeg als je een verandering wilt realiseren. Je zult in actie moeten komen! Vertaal je belangrijkste wens naar een of enkele dagelijkse acties die je vanaf vandaag gaat starten.

In veel bedrijven wordt gewerkt met doelstellingen die S.M.A.R.T. zijn (Specifiek; Meetbaar; Attractief; Realistisch; Tijdgebonden).


Maar bij vernieuwing en verandering zijn S.M.A.R.T. doelen niet genoeg. S.M.A.R.T. doelen beschrijven alleen wat er aan het einde van de rit gerealiseerd moet zijn. Welk concreet gedrag echter nodig is om de beoogde resultaten te bereiken, wat we moeten dóen, dat blijft voor de meeste betrokkenen een mysterie.

Alleen nieuw en ander gedrag leidt tot nieuwe en andere resultaten. Dit geldt op persoonlijk, team- en organisatieniveau. En gedrag is pas gedrag als het M.A.P. geformuleerd is: Meetbaar; Actief; Persoonlijk.


De eerste winst hebben we meteen te pakken als we onze voornemens heel concreet, tastbaar en observeerbaar (M.A.P. dus) formuleren. Alleen al het vertalen van doelen naar concreet gedrag vergroot de kans dat we deze doelen halen met ruim 1150%, zo blijkt uit onderzoek van psycholoog John Norcross.

Tot snel!

Ben Tiggelaar

P.S. Voor gratis samenvattingen, werkbladen en podcasts: www.tiggelaar.nl
Tot zover citaat.

Met vriendelijke groet,
Herman Vis
www.hermanvis.nl