dinsdag 18 november 2008

De SURF onderwijsdagen 2008


De SURF onderwijsdagen 2008, is daar nog iets over te zeggen dat al niet gezegd is in de diverse blogs en andere publicaties op Internet (zie mijn delicious, aanvullingen zijn welkom)? Ja, dat is er denk ik wel, maar laat ik beginnen met een overzicht van de sessies die ik bijgewoond heb.

De eerste dag begon voor mij met de préconferentie "Sharepoint als ELO?" door Chris Blom (WUR) en Nico Juist (Hogeschool INHolland). Tien voorbeelden van didactisch sterke onderwijsomgevingen passeerden (te) kort de revue. Gelukkig is alles terug te vinden in de gratis publicatie. Persoonlijk leerpunt: SharePoint is goed inzetbaar als ELO, maar de verleiding om er teveel mee te willen is groot. Alles in één omgeving willen doen heeft meer na- dan voordelen.

Na de préconferenties vervolgde het programma met lunch, waarbij ik de innovatietafel met Werner Vogels, over Cloud Computing niet kon vinden. Geen nood, volg de beide vorige links voor zijn verhaal. Wel kwam ik met Herman Post van de Hogeschool Leiden in gesprek over Twitter en Yammer, de bedrijfsinterne variant van twitter. Een quote van yammer.com says it all: "Yammer makes information sharing fun" (and so does Twitter by the way).

Na de lunch vervolgde het programma met de eerste keynote. Vier toekomstscenario's passeerden de revue, en aan het eind werd gestemd over het meest waarschijnlijke (of was het nou meest wenselijke?) scenario. De mening over de uitslag van de stemming liep uiteen: wordt het nou Het warenhuis - een instellingsgestuurd curriculum met een gebruikergestuurde doceer- leer- en werkomgeving - of De supermarkt - een studentgestuurd curriculum, en een instellingsgestuurde doceer- leer- en werkomgeving?

In de drie sessierondes die volgden koos ik eerst voor Digitale Didactiek, waarin Gerard Baars (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Maartje de Jonge (Erasmus Universiteit Rotterdam) diverse voorbeelden van digitaledidactiek.nl presenteerden. Misschien niet allemaal even nieuw, maar wel allemaal interessant. Wel nieuw voor mij waren de mogelijkheden met web-, pod- en vodcasting (waarvan ik helaas niets terugvind op digitaledidactiek.nl)

Voor de tweede sessie was mijn keuze gevallen op Van Zappen naar Zoepen: Beeld en Geluid in Academia. Een enthousiast verhaal door o.a. Pim Slot (SURFdiensten) over wat er met het materiaal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid mogelijk is binnen SURFmedia en over de toekomst: ZoEp en Academia. Over deze presentatie kan ik nog geen on-line content vinden. Een gemiste kans voor Academia?

De derde sessie die ik bezocht was Onderwijs ontwerpen voor de netgeneratie: de gaming mindset… Beter dan door Moqub kan deze sessie niet samengevat worden. De eindconclusie van Willem Jan Renger was dat voor het ontwerpen van modern onderwijsmateriaal de inbreng van een games designer zeer wenselijk is. Persoonlijk denk ik dat we dat dan beter aan de uitgevers kunnen overlaten. Als docent zelf een serieus game in elkaar te sleutelen lijkt me onhaalbaar.


De tweede dag begon met een keynote van Doekle Terpstra, die hier integraal te zien is. Voor mij was de kern te lezen op een sheet ongeveer in het midden van de presentatie: "Goede ideeën ontstaan in netwerken, goede ideeën worden geïmplementeerd in netwerken, innovatiemanagement is dus grotendeels netwerkmanagement". Maar ook met de afsluiting ben ik het helemaal eens: "Duurzaam innoveren is mensenwerk".

Daarna voor mij sessie vier: Hoe bluetooth, narrowcasting en een ‘social network’ een hogeschool redt, waarin Job Twisk ons vertelde hoe goed studenten van de opleiding Journalistiek van de HU zich thuisvoelen in de webomgeving HUMedia. Ze ruilen er zelfs Hyves voor in, ook omdat ze op HUMedis niet alleen hun medestudenten en docenten ontmoeten, maar ook alumni en andere geïnteresseerden

Mobile learning; anyplace, anytime, any context was de vijfde sessie die ik bezocht. Menno Smidts (SURFnet / Kennisnet Innovatieprogramma) liet zien wat er met een smartphone nu al mogelijk is op het gebied van mobiel leren. Een ontwikkeling waar zeker toekomst in zit, en dat denk ik niet alleen omdat ik een smartphonegebruiker ben. Helaas kan ik op de blogpost van Pierre Gorissen na, geen on-line contact vinden over deze sessie.

De laatste sessie voor mij was Het Sociale Web en het leren en dit was tevens de enige slechte lezing die ik bezocht. Dat geldt niet voor de inhoud (de slides zijn zeker de moeite waard), maar de manier waarop Guus Wijngaards (hogeschool INHolland) zijn verhaal bracht vond ik ronduit slaapverwekkend en opmerkingen als "studenten zijn lui" is bij mij helemaal tegen het zere been.

Wat me echter het meeste is bijgebleven is netwerken. Het kan aan mijn sessie-keuzes liggen, maar volgens mij ging het beide dagen over leren in een netwerk. Op heel veel plekken wordt hiermee geëxperimenteerd, we zijn een heel eind gekomen sinds ik projectleider was van het Apolloproject "Samenwerkend leren". Maar toch, het blijft nog steeds experimenteel terwijl de tools sindsdien in aantal geëxplodeerd zijn. Komt het misschien omdat de net-niet generatie er toch niet goed in slaagt om de net-generatie te ondersteunen in hun manier van leren? Laten we met elkaar voorkomen dat onze studenten de quote op de eerste slide van Guus Wijngaards niet gaan herkennen: "We know the teachers are in Denial, so we work around them" en heel snel van onze studenten leren hoe het leren van nu efficiënter kan. De tools zijn er, het is niet meer nodig om met veel geld, tijd en moeite zelf digitale onderwijsomgevingen in te richten, daarin voorziet internet in ruime mate. Onze studenten gebruiken ze al, nu wij nog.

Bij de SURF onderwijsdagen 2008 is een goede start gemaakt. Op SlideShare staan 48 presentaties on-line en waarschijnlijk volgen er nog wel meer. Tijdens beide dagen werd zowel on-line als IRL druk genetwerkt. Niet alleen tijdens de pauzes, lunches, het diner, de borrel en het feest maar ook continu, life, vanuit bijna alle sessies met Twitter. Dus laten we van onze studenten en van elkaar leren hoe we de tools op internet kunnen inzetten in het onderwijs, ook al werken die tools niet altijd mee (zie enkele van mijn tweets in onderstaande twitterfountain).