maandag 13 december 2010

Welk social medium voor welk doel?

De kenniscentra van de Hanzehogeschool Groningen zijn aan het ontdekken dat het gebruik van de social media kan bijdragen aan het bereiken van hun doelen. Hoe dat dan precies zou moeten, weten ze nog niet. Daarvoor hebben ze mij om advies gevraagd. Vorige week had ik daarover een eerste bespreking met de communicatiemedewerkers van onze zes kenniscentra.

Na een verkennend rondje bleek dat al snel mijn collega's en ik een gedeeld beeld hebben over de manier waarop je met social media werkt. Het gaat hen en mij om kennisdelen, geven en krijgen én om meer bekendheid. Ook kwam het voorkomen van een zendergericht aanpak, effectief inzetten van social media én hoe je omgaat met vertrouwelijke informatie (het kenniscentrum Energie heeft commerciële klanten) al in de eerste bespreking aan de orde.
Social media gebruiken? Ja, graag! Maar waar kunnen we het beste mee beginnen? Het social medialandschap is omvangrijk.

Om daar een goed antwoord op te geven valt nog niet mee. Uiteraard is het antwoord afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. We sloten daarom af met het inventariseren van die doelen en aan mij de vraag om op basis daarvan te adviseren met welke social media ze het beste kunnen beginnen.

Daar heb ik natuurlijk wel een antwoord op, en dat antwoord wil ik graag toetsen aan jullie mening. Daarvoor heb ik een korte vragenlijst gemaakt die je hier vindt. Daarin staat ook de opsomming van de doelen. Uiteraard zal ik de antwoorden binnenkort met jullie delen. Mijn voorlopige antwoord vind je hier. Feedback is uiteraard van harte welkom.