woensdag 15 september 2010

StartKlaar

“Hogescholen en universiteiten zijn ontevreden over het instroomniveau van studenten als het gaat om vaardigheden op het gebied van Nederlands, Engels en Wiskunde.” Zo begint de tekst van het projectvoorstel "StartKlaar” dat ik namens de Hanzehogeschool Groningen en zes andere onderwijsinstellingen vandaag heb ingediend bij SURFfoundation.

SURFfoundation lanceerde afgelopen mei namelijk een tender voor hun programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren. Doel van dat programma is het verminderen van de studie-uitval in het hoger onderwijs en het verlagen van de werkdruk van docenten in het onderwijs.

Wij gaan daar met ons project aan bijdragen, door het verbeteren van de vaardigheden van eerstejaarsstudenten op het gebied van Nederlands, Engels en Wiskunde. We willen een nationaal bruikbaar instrument ontwikkelen om het instapniveau van eerstejaars studenten te bepalen én remediërende onderwijsprogramma’s die aansluiten bij dat toetssysteem.

Hoewel er in het verleden ook wel initiatieven zijn geweest om het startvaardighedenprobleem op te lossen, is het nog steeds niet goed gelukt. Eén van de redenen is dat de kennisdeling soms niet van de grond komt. Daarom besteden we daar in dit project ruime en eigentijdse aandacht aan. De bedoeling is om een social community te gaan inrichten, waarin structurele uitwisseling, kennisdeling en kenniscreatie rondom toetsen en remediëren van startvaardigheden Nederlands, Engels en Wiskunde gaat plaatsvinden. Deze blogpost is daarvan een bescheiden begin.

Uiteraard beginnen we met onze eigen studenten, want er moet nog veel worden uitgezocht, geëxperimenteerd en ontwikkeld. Maar via de community gaan we onze kennis en ervaring zo snel mogelijk delen, zodat andere onderwijsinstellingen (of individuele docenten) er ook al tijdens het project hun voordeel mee kunnen doen.

Tenminste… als ons projectvoorstel wordt goedgekeurd. Dat weten we eind november, het wordt dus een spannende herfst! Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Geen opmerkingen: